Tingvoll Museum

Besøk ein 1800-tals autentisk gard med utsikt til tre fjellheimar. Museet har ni rikt utstyrte bygningar, m.a. hovudbygning, butikk, skulestove, oppgangsag, kvern og smie. Særskilte tilbod til skuleklassar med aktivitetar innan desse områda: Den gamle garden, Juleførebuingar i gamle dagar,
energi, steinalder, leirliv.
Historiske rollespel kan tingast.

Kommune: 
Institusjonskategori: