Trollpila

Trollpila er med si høgd på 5,1 m ein av dei høgste bautasteinane i landet. Plasseringa er svært sentral, og bautasteinen og gravhaugane har vore godt synlege frå sjøen både nord og sør for Bolsøya.

Kommune: 
Institusjonskategori: