Vågstranda kyrkje

Same teikning vart brukt som for Fiksdal kyrkje i 1866 og Otrøy kyrkje i 1878. Ein vinterstorm i 1881 flytta kyrkja omlag 2 meter utfor murkanten slik at ho vart forvridd og skeiv. Ein skipsbyggjar retta opp skaden for 450 kr. Kyrkja vart restaurert til 100-årshøgtida i 1970.
(Kjelde: Aassve, Anne-Grethe: Våre kirker Romsdal. 1985. Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: