Veøy prestegard og middelalderkirke

På Veøya i Romsdalsfjorden ligger en middelalderkirke, kirkegård og prestegard med våningshus fra 1742 og med tre andre gjenstående bygninger. Under dagens kulturlandskap skjuler det seg en kjøpstad fra middelalderen. Les mer på Romsdalsmuseet sin hjemmeside.

Kommune: 
Institusjonskategori: