Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaAukra folkebibliotek Bibliotek Aukra
Institusjonen er kartfestaAukra kyrkje Kulturminne Aukra
Institusjonen er kartfestaGossen krigsminnesamling Kulturminne Aukra
Institusjonen er kartfestaLøvikremma på Gossen Museum Aukra
Institusjonen er kartfestaRoktamonumentet Kulturminne Aukra