Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaAure folkebibliotek Bibliotek Aure
Institusjonen er kartfestaAure folkebibliotek, Gullstein filial Bibliotek Aure
Institusjonen er kartfestaAure kyrkje Kulturminne Aure
Institusjonen er kartfestaGullstein kyrkje Kulturminne Aure
Institusjonen er kartfestaKråksundet sjøbruksmuseum Museum Aure
Institusjonen er kartfestaStemshaug kyrkje Kulturminne Aure