Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaAtlanterhavsvegen Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaAverøy folkebibliotek Bibliotek Averøy
Institusjonen er kartfestaBremsnes kyrkje Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaBremsneshola Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaGamle Kvernes Bygdemuseum Museum Averøy
Institusjonen er kartfestaHåholmen Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaHåkårøysa Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaHelleristningar på Søbstad Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaKornstad kyrkje Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaKvernes kyrkje Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaKvernes stavkyrkje Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaPilespisser Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaSolur Kulturminne Averøy
Institusjonen er kartfestaStille rom Kulturminne Averøy