Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaBud kyrkje Kulturminne Fræna
Institusjonen er kartfestaErgan kystfort Kulturminne Fræna
Institusjonen er kartfestaErgan kystfort Fræna
Institusjonen er kartfestaFiskeværet Bjørnsund Kulturminne Fræna
Institusjonen er kartfestaFiskeværet Bud Kulturminne Fræna
Institusjonen er kartfestaFræna folkebibliotek Bibliotek Fræna
Institusjonen er kartfestaGalleri BÅken Galleri Fræna
Institusjonen er kartfestaHustad kyrkje Kulturminne Fræna
Institusjonen er kartfestaMyrbostad kyrkje Kulturminne Fræna
Institusjonen er kartfestaSteinparken i Bud Museum Fræna
Institusjonen er kartfestaTrollkirka Kulturminne Fræna
Institusjonen er kartfestaVågøy kyrkje Kulturminne Fræna