Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaFagerli skulemuseum Museum Gjemnes
Institusjonen er kartfestaGalleriet Tore Bjørn Skjølsvik Galleri Gjemnes
Institusjonen er kartfestaGjemnes Bygdemuseum Museum Gjemnes
Institusjonen er kartfestaGjemnes folkebibliotek Bibliotek Gjemnes
Institusjonen er kartfestaGjemnes kyrkje Kulturminne Gjemnes
Institusjonen er kartfestaIkornneset fornminnepark Museum Gjemnes
Institusjonen er kartfestaØre kyrkje Kulturminne Gjemnes
Institusjonen er kartfestaTeigen bygdemuseum Museum Gjemnes