Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaBjørneremshellarane Kulturminne Midsund
Institusjonen er kartfestaFranskhellaren Kulturminne Midsund
Institusjonen er kartfestaHelleristningar på Nord-Heggdal Kulturminne Midsund
Institusjonen er kartfestaKvernhuset i Heggdalsvika Kulturminne Midsund
Institusjonen er kartfestaMidsund folkebibliotek Bibliotek Midsund
Institusjonen er kartfestaNord-Heggdal kapell Kulturminne Midsund
Institusjonen er kartfestaOtrøy kyrkje Kulturminne Midsund
Institusjonen er kartfestaRiksgrensa på Midøy Kulturminne Midsund