Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaFundergata Kulturminne Norddal
Institusjonen er kartfestaHerdalssetra Kulturminne Norddal
Institusjonen er kartfestaKaptein Martin Linge - minnestøtte Kulturminne Norddal
Institusjonen er kartfestaKraftverkmuseet i Tafjord Museum Norddal
Institusjonen er kartfestaNorddal folkebibliotek, Eidsdal filial Bibliotek Norddal
Institusjonen er kartfestaNorddal folkebibliotek, Hovudbiblioteket Bibliotek Norddal
Institusjonen er kartfestaNorddal kyrkje Kulturminne Norddal
Institusjonen er kartfestaSylte kyrkje Kulturminne Norddal
Institusjonen er kartfestaTorebuda Kulturminne Norddal
Institusjonen er kartfestaZakariasdammen Kulturminne Norddal