Kulturinstitusjonar

Tittelsorter aukande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaSandøy kyrkje Kulturminne Sandøy
Institusjonen er kartfestaSandøy folkebibliotek Bibliotek Sandøy
Institusjonen er kartfestaOna fyrstasjon Kulturminne Sandøy
Institusjonen er kartfestaHarøy kyrkje Kulturminne Sandøy