Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaBrattvær kyrkje Kulturminne Smøla
Institusjonen er kartfestaEdøy gamle kyrkje Kulturminne Smøla
Institusjonen er kartfestaEdøy kyrkje Kulturminne Smøla
Institusjonen er kartfestaHaugjegla fyrstasjon Kulturminne Smøla
Institusjonen er kartfestaHopen kyrkje Kulturminne Smøla
Institusjonen er kartfestaKulisteinen Kulturminne Smøla
Institusjonen er kartfestaNorsk Myrmuseum Museum Smøla
Institusjonen er kartfestaSmøla folkebibliotek Bibliotek Smøla
Institusjonen er kartfestaSmøla museum Museum Smøla
Institusjonen er kartfestaSmøla Museum - Sanden Museum Smøla