Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaLøsetstova Kulturminne Stordal
Institusjonen er kartfestaPrestestova i Stordal Kulturminne Stordal
Institusjonen er kartfestaStordal bibliotek Bibliotek Stordal
Institusjonen er kartfestaStordal bygdetun Kulturminne Stordal
Institusjonen er kartfestaStordal kyrkje Kulturminne Stordal
Institusjonen er kartfestaStordalshallen Idrett- og kulturhus Kulturhus Stordal
Institusjonen er kartfestaYtste-Skotet Museum Stordal