Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaDevold Museum Museum Sula
Institusjonen er kartfestaFriheim allaktivitetshus Kulturhus Sula
Institusjonen er kartfestaIndre Sula kyrkje Kulturminne Sula
Institusjonen er kartfestaLangevåg kyrkje Kulturminne Sula
Institusjonen er kartfestaSula bibliotek, Hovudbiblioteket Bibliotek Sula
Institusjonen er kartfestaSula bibliotek, Mauseidvåg filial Bibliotek Sula