Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaFiksdal kyrkje Kulturminne Vestnes
Institusjonen er kartfestaLandbruksmuseet for Møre og Romsdal, Gjermundnes Museum Vestnes
Institusjonen er kartfestaTresfjord kyrkje Kulturminne Vestnes
Institusjonen er kartfestaTresfjord Museum Museum Vestnes
Institusjonen er kartfestaVestnes folkebibliotek Bibliotek Vestnes
Institusjonen er kartfestaVestnes kyrkje Kulturminne Vestnes
Institusjonen er kartfestaVike kyrkje Kulturminne Vestnes