Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaAustefjord kyrkje Kulturminne Volda
Institusjonen er kartfestaAustefjord Museum Museum Volda
Institusjonen er kartfestaDalsfjord Fyrmuseum Museum Volda
Institusjonen er kartfestaDalsfjord kyrkje Kulturminne Volda
Institusjonen er kartfestaFolkemusikkarkivet for Møre og Romsdal Arkiv Volda
Institusjonen er kartfestaGarverimuseet Museum Volda
Institusjonen er kartfestaHøgskulen i Volda Arkiv Volda
Institusjonen er kartfestaHøgskulen i Volda, Biblioteket Bibliotek Volda
Institusjonen er kartfestaKilsfjord kyrkje Kulturminne Volda
Seanse - Senter for kunstproduksjon Kulturhus Volda
Institusjonen er kartfestaSivert Aarflot-Museet Museum Volda
Institusjonen er kartfestaVolda Bygdetun Museum Volda
Institusjonen er kartfestaVolda folkebibliotek Bibliotek Volda
Institusjonen er kartfestaVolda folkebibliotek, Ulvestadbygd filial Bibliotek Volda
Institusjonen er kartfestaVolda kyrkje Kulturminne Volda