Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaFrei kyrkje Kulturminne Frei
Institusjonen er kartfestaKrifast Kulturminne Frei
Institusjonen er kartfestaKvalvik fort Museum Frei
Institusjonen er kartfestaRastarkalv forminneområde Kulturminne Frei