Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaDollsteinhola Kulturminne Sande (M.R.)
Institusjonen er kartfestaGursken kyrkje Kulturminne Sande (M.R.)
Institusjonen er kartfestaLarsnes kyrkje Kulturminne Sande (M.R.)
Institusjonen er kartfestaSande folkebibliotek Bibliotek Sande (M.R.)
Institusjonen er kartfestaSande kyrkje Kulturminne Sande (M.R.)