Å være menneske / Dagsseminar /Mindfulness

Onsdag, 13 mai, 2015 klokka 09:00

Dette dagsseminaret hendvender seg til alle som opplever en hektisk og krevende hverdag. På seminaret vil det være tid til meditasjon, refleksjoner, bevissthetstrening, dialog og stillhet. Den anerkjente danske pedagogen Marie Kronquist er instruktør under seminaret.

"Indre Bæredyktighet
Å være menneske i den moderne verden kan til tider være vanskelig.
Å håndtere den samfunnsmessige utviklingen, inkludert tidens trender og tendenser kan være overveldende.
Mange mennesker opplever en stressende og utfordrende hverdag hvor det sjeldent er tid til avslapping, fordypelse og refleksjon.

KARRIEREN, FAMILIELIV & DEG
Kunsten å Kombinere

På arbeidsplassen er der kollegaer, kunder, samarbeidspartnere, konkurrenter og faglige nettverk. Flere og flere arbeidsoppgaver er omfattende og ressurser kan være en mangelvare. Uklare forventninger, konstante deadlines og vanskelige arbeidsoppgaver skaper frustrasjon og utbrenthet. Mange mennesker opplever rett og slett fysisk og psykisk utmattelse grunnet deres arbeid.
Etter lange arbeidsdager kan det være vanskelig å finne overskudd til å være nærværende med familien.
Praktiske gjøremål, logistikk og planlegging samt diverse fritidsaktiviteter kan ta pusten fra enhver familie.
De store og små øyeblikk med allestedsnærværende kjærlighet kan være en mangelvare og lengselen etter fridager er ofte et holdepunkt.

Å være menneske kan være en vanskelig balanse. En kunst som krever overblikk, overskudd og klarhet.
Den psykiske og fysiske robustheten er altavgjørende.
Å kunne håndtere travle perioder uten utbrenthet, stress og frustrasjon. Det handler om å finne inn til kjernen. Å finne årsaken, fjerne begrensninger, å prioritere, akseptere eller unngå det, som gir anledning til stress og utbrenthet.
Dette dagsseminaret hendvender seg til mennesker, som opplever en hektisk og krevende hverdag. På seminaret vil det være tid til meditasjon, refleksjoner, bevissthetstrening, dialog og stillhet."

Stad
Ålesund Sansehus
Kommune: