Åsfjellet i Vestnes - Naturlos 2016

Åsfjellet. Foto: Sunnmøre friluftsrådet.
Torsdag, 6 oktober, 2016 klokka 16:45

«Gåtur for alle – Bli med på tur i triveleg lag.» Bli med Vestnes Frivilligsentral på tur på Åsfjellet.

Oppmøte: Joker i Tomrefjord klokka kl.16.45 og Sjøbua på
Helland 17.00. Samkøyring, dei som sit på betalar kr 30 til sjåføren.
Arrangør: Vestnes Frivilligsentral
Turvert: Inger Andersen tlf 90861992

Stad
Kommune: