Østremsetra i Ålesund - Naturlos 2016

Østremsetra. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Måndag, 29 august, 2016 klokka 11:00

Vandring frå Østrem og opp til Østremsetra. Turen vert avslutta med sosialt samvær med kaffi ,frukt og song.

Oppmøte: Parkeringsplassen på Østrem kl. 11.00
Arrangør: Landsforeningen for Hjerte og Lungesjuke Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: