Aaso: Nasjonal Festkonsert

Onsdag, 17 mai, 2017 klokka 18:30

Ålesund Symfoniorkester ble stiftet i 1945 og har i sitt snart 75-årige virke fått samarbeide med noen av de beste musikalske kreftene som finnes i Norge; Edvard Fliflet Bræin, Ernst og Liv Glaser, Arvid Fladmoe, Karsten Andersen, Øivind Bergh, Robert Levin, Bjarte Engeset, Eivind Aadland, Truls Mørk, Eva Knardahl, Kjell Bækkelund, Henning Kraggerud, Håvard Gimse, Eivind Gullberg Jensen m.fl.

Ålesund Symfoniorkester ønsker å være et kraftsenter i kulturlivet på Nordvestlandet og har som formål å fremføre et bredt spekter av musikk på et høyt kunstnerisk nivå. Ved å aktivt gå inn for å utfylle vår samfunnsaktuelle oppgave som formidler av kunst og kulturhistorie i regionen, vil vi være med å bidra til å fremme, aktualisere og utvikle den allmenne interessen for musikk både regionalt og nasjonalt. Ålesund Symfoniorkester har utviklet en tydelig og særegen programprofil, spesielt rettet mot kulturvern og fremheving vår nasjonale musikk- og kulturarv, i tillegg til å etterstrebe det å være en moderne orkesterinstitusjon. Vi produserer og presenterer orkestermusikk i en rekke forskjellige konstellasjoner innenfor et bredt spekter av kunstuttrykk.

Ålesund Symfoniorkester teller ca. 65 musikere og er et såkalt semiprofesjonelt symfoniorkester, en sammensetning  av profesjonelle musikere fra  Ålesund Strykekvartett, regionsmusikerer tilknyttet flere kulturskoler og Møre-musiker-ordningen , samt musikkstudenter og de beste amatørmusikerne i regionen. Orkesteret holder årlig 10-11 konserter, med fortrinnsvis klassisk orkestermusikk, og har en rekke urfremførelser på samvittigheten.

Stad
Parken Kulturhus
Kommune: