Aktivitetsdag på Kråksundet sjøbruksmuseum

Arnstua og Erikstua. Foto: Kråksundet sjøbruksmuseum.
Søndag, 1 juli, 2018 klokka 00:00

Aktivitetsdag. Følg med på Facebook sida til Kråksundet sjøbruksmuseum.

Stad
Kråksundet sjøbruksmuseum
Kommune: