Aktivitetsdag på Tingvoll museum - Museumsstafetten 2016

Slåttemark på Tingvoll museum. Foto: Tingvoll museum.
Torsdag, 14 juli, 2016 klokka 12:00

Slåttadag på Tingvoll museum: ljåslått, raking og hesjing fra kl 12. Rømmegraut.

Stad
Tingvoll Museum
Kommune: