Audun Myskja UNGDOMSKILDEN - 12 gode valg for livet

Audun Myskja. Pressefoto. Fotokjelde: ID-huset.
Audun Myskja. Pressefoto. Fotokjelde: ID-huset.
Måndag, 24 april, 2017 klokka 18:00

– 12 gode valg for livet

 Audun Myskja er bokaktuell med «Ungdomskilden». Boken har fått meget gode anmeldelser og tilbakemeldinger. Det gleder oss at boken ligger høyt oppe på bestselgerlisten siden den ble gitt ut i begynnelsen av januar. Audun Myskja er en av de norske legene som har arbeidet mest med aldring. Han så at noen mennesker beholder sin livskvalitet oppsiktsvekkende lenge, og begynte å lete etter fellestrekk. Ut fra disse funnene har han utarbeidet et sett enkle leveregler som alle kan følge, og som vil gjøre oss i stand til å bevare humøret, gleden og bevegeligheten gjennom alderdommen. Ofte er det bare små endringer i livsførsel som skal til for at vår vitalitet og livskvalitet øker betraktelig. 

Vi har nå satt opp et foredrag som vil vise deg noen av hemmelighetene i «Ungdomskilden

Audun Myskja  er en norsk lege, alternativbehandler, forfatter og musiker. Han er faglig leder for implementering av musikkbasert miljøbehandling på oppdrag av Helsedirektoratet, en satsning forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) – Morgendagens omsorg og i Demensplan 2020. Dette er støttet av Nasjonalt kompetansesenter for demens. Han er også faglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Myskja fullførte sin medisinutdannelse i Trondheim i 1981. Han har arbeidet som spesialist i allmennmedisin, overlege og førsteamanuensis. Senere har han tatt doktorgrad innen bruk av musikkterapi i behandling av demente, og har siden 2002 jobbet med pasienter som har Parkinsons sykdom. Han har også mottatt Den norske legeforenings kvalitetspris for sine prosjekter med musikkterapi innen eldreomsorgen.

I 1999 etablerte Myskja Senter for Livshjelp sammen med sin ektefelle Reidun Myskja som er homeopat, akupunktør, soneterapeut og naturmedisiner. Senteret tilbyr både skolemedisin og alternativ behandling. 

Stad
Ingebrikt Davik huset
Bernt Hildrevegen 2
6270
Brattvåg
Kommune: