Bøsetra i Vestnes - Naturlos 2016

Bøsetra i Vestnes kommune. Kartutsnitt: GisLink.
Torsdag, 18 august, 2016 klokka 16:45

«Gåtur for alle – Bli med på tur i triveleg lag.» Bli med Vestnes Frivilligsentral på tur til
Bøsetra ved Skorgen.

Oppmøte: Joker i Tomrefjord kl. 16.45 og Sjøbua på Helland
kl. 17.00. Samkøyring, dei som sit på betalar kr 30 til sjåføren.
Arrangør: Vestnes Frivilligsentral
Turvert: Signe Hestenes tlf 47857561

Stad
Kommune: