Barn og foreldre, hvilke kulturtjenester ønsker dere?

Torsdag, 28 juni, 2018 klokka 17:00

Bittelitteraturhuset inviterer barn og foreldre til idédugnad for å kartlegge hvilke nye muligheter som ligger i samlokalisering av bibliotek og kulturskole i planlagt nyrenovert videregående skole.

Det ønskes bred deltakelse fra innbyggerne, slik at ulike behov og ønsker i ulike brukergrupper blir synliggjort og tatt med i det videre utviklingsarbeidet. Tjenestene skal utvikles med mål om bedre løsninger for mennesker og miljø, kombinasjonsbibliotek for livslang læring, kultur-og debattarena og sosial møteplass som fremmer inkludering.

Workshopen vil starte med generell informasjon om utviklingsprosjektet, deretter gruppearbeid del 1, pause, gruppearbeid del 2, ny pause og til slutt oppsummering der deltakerne kan presentere sine tanker. Det vil være en uhøytidelig ramme på arrangementet, og barn og foreldre som er opptatt av utvikling av lokalsamfunnet vårt på Tingvoll oppfordres til å delta.

Det vil bli tilbud om ulike aktiviteter for barna:
- blåbingen vil være forbeholdt barn 0-1 år, men med behov for tilsyn fra foreldre
- lesestund for barn 1-5 år (eldre barn kan også delta)
- tegning og klipp/lim for barn 6-9 år
- aktiviteter med brettspill for eldre barn

Det vil bli enkel servering.

Utviklingsprosjektet er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Stad
Tingvoll bibliotek
Kommune: