Bea og de andre - Høstscena 2015

Bea. Fotokilde: Høstscena 2015.
Bea. Fotokilde: Høstscena 2015.
Onsdag, 23 september, 2015 klokka 09:30
Onsdag, 23 september, 2015 klokka 11:00
Onsdag, 23 september, 2015 klokka 14:00

Av Beata K. Iden og Karstein Solli.

Fantasivenner kan dukke opp i mange ulike former og størrelser. Som helt virkelige venner med kjente ansikt til spennende og merkelige vesen man kan undre seg over. Forestillingen «Bea og de Andre» forholder seg til de minste barnas idé og fantasiverden. Forestillingen utforsker grensen mellom fantasi og virkelighet i et lekende, visuelt og lydlig formspråk.

Bea og de andre er del av Småkunstfestivalen, som arrangeres i samarbeid med Seanse, 21.-23. september. I løpet av tre dager skal de aller minste barna mellom 0-6 år, og interesserte voksne, få delta i kunstopplevelser, kunstverksted og Småkunstsemina

Stad
Parken på Scenen
Kommune: 
Tema: