Bokåret 2019: Anna Einset Stomsvik leser

Tysdag, 9 april, 2019 klokka 19:00

Biblioteket inviterer til lesestund

Tema for Bok på veg i april er fjellet, og Anna Einset Stomsvik vil lese høyt fra boka Seg til inkjes av Lars Svisdal.

Blant deltakerne vil det bli trukket en heldig aprilvinner av den eksklusive Bokåret-koppen.

Arrangement og aktiviteter i Bokåret 2019 er støttet av Nasjonalbiblioteket, og i Møre og Romsdal markeres året gjennom fellessatsingen Bok på veg i regi av fylkesbibliotek.

Gratis inngang. Servering av kaffe/te.

Stad
Straumsnes bibliotekfilial
Kommune: 
Kategori: