Bruvandring i Skodjestraumen

Søndag, 18 oktober, 2015 klokka 13:00

Skodje sogelag og Skodje kommune inviterer til bruvandring i Skodjestraumen.

Det vil bli fortalt om korleis bruer og tunnel kom til, og historier om både byggeprosess og bruk.
Vidare vil det bli markering av at veganlegget i år er blitt freda av Riksantikvaren, og at informasjonstavler er plassert på strategiske stader.

Stad
Skodjebruene
Kommune: