Carte Blanche: Jerada

Jerada. Foto: Carte Blanche.
Laurdag, 18 mars, 2017 klokka 18:00

«I ørkenen… Det første steget inn i ørkenen – prosessen – tar livet av det overflødige. I ørkenen finnes intet overflødig, kun det nødvendige.» – Bouchra Ouizguen

Inspirert av sin kulturelle og musikalske skolering tilgjengeliggjør Bouchra Ouizguen [bosjra wizgen] sin verden for oss med sin særegne bruk av dansens, sangen og scenens muligheter. Med genuin lidenskap, involvering og evne til fortolkning deler Bouchra sin historie. Hun inviterer til et ukjent territorium i rommet mellom ørkenen og scenen, til et sted hvor fremmede gater, dører og dufter blir gjenkjennelige. Danserne dro til Marrakech på søken etter dette stedet.

Bouchra Ouizguen kommer fra Ouarzazate, byen ved den store ørkenen i Marokko, men hun bor og arbeider i Marrakech, der hun siden 1998 har bidratt til å utvikle det lokale dansemiljøet, og skapt en rekke eksperimentelle forestillinger som inkluderer lyd, performance og video. Hun har mottatt flere priser for sitt koreografiske virke, og har produsert forestillinger for fl ere anerkjente festivaler, så som Montpellier Danse, Marrakech-Biennalen og Festival d’Automne.

Koreograf: Bouchra Ouizguen

Stad
Teatret Vårt
Kommune: 
Kategori: