Duken, øydegard på Lie - Naturlos 2014

Duken på Lie i Strranda kommune. Kjelde: GisLink Karttjeneste.
Onsdag, 27 august, 2014 klokka 17:15

Her vert det en kombinasjon av tur og kultur.

Oppmøte: Stordal skule kl. 17.15 eller etter avtale med turleiar. Ferje frå Gravaneset (Liabygda) kl. 17.45

Arrangør: Stordal Turlag

Turleiar: Jan Helland, tlf. 936 76 494

Stad
Kommune: