Ein ny vår ved veven

Synnøve Standal Erdal. Foto: Sunnmørsposten forlag 2005.
Tysdag, 20 mai, 2014 klokka 12:00
Onsdag, 21 mai, 2014 klokka 12:00
Fredag, 23 mai, 2014 klokka 12:00
Laurdag, 24 mai, 2014 klokka 12:00

Synnøve Standal Erdal vil veve i biblioteket 20., 21., 23. og 24. mai 12:00 - 15:00 alle dagar. Boksal.

Synnøve Erdal har fått Olavsrosa frå Norsk kulturarv for sitt arbeid med veving. 1966 opna ho eigen vevskule - ein skule ho driv enno i 2014! Skulen etablerte ho i kjellaren i huset sitt. Her er det plass til sju vevstolar. I desse lokala har ho lært opp over 800 kvinner i vevkunsten gjennom åra.

Ho har òg drive eit omfattande registeringsarbeid av gamle vevde senger frå Sunnmøre.

Stad
Ålesund Bibliotek
Kommune: 
Kategori: