En komikers oppvekst

Onsdag, 3 oktober, 2012 klokka 21:00:00

Basert på romanen til den svenske komikaren Jonas Gardell, kor skodespelar Daniel Karlsson let tilskodarane bli kjent med standup-komikaren Juha.

Teatret Vårt fekk gode kritikkar for En komikers oppvekst (premiere 14.01.2012), basert på romanen til den svenske komikaren Jonas Gardell, kor skodespelar Daniel Karlsson let tilskodarane bli kjent med standup-komikaren Juha. Gjennom heile livet har Juha vore villig til å gjere nesten alt berre dei andre syntes at han var morosam. Han er ein samansett karakter. På den eine sida er Juha ein sympatisk gut med gode intensjonar, men samstundes er han så usikker at han ender opp med å bli medskuldig i grufulle handlingar.

Stad
Eksterne teatre
Eksterne teatre
6025
ÅLESUND
Kommune: