Er klimaendringene menneskeskapt? Årsaker, virkninger og grønne tiltak

Måndag, 30 oktober, 2017 klokka 19:00

Seniorforsker og fysiker Stein Bergsmark har blitt den fremste representanten i Norge for dem som mener at klimavitenskapen forvrenges. Han tror på menneskeskapte klimaendringer, men mener de er i en helt annen skala enn det FNs klimapanel snakker om.

Mandag 30. oktober kommer Bergsmark til Bittelitteraturhuset i Tingvoll.

Dette foredraget vil foregå på Tingvoll bibliotek. Her analyserer Bergsmark klimaendringene slik han ser dem og diskutere årsakene. Han har også meninger om de tiltakene som politikerne foreslår i forbindelse med det grønne skiftet. Er det behov for disse tiltakene? Virker de? Kom på biblioteket og hør!

Du har kanskje hørt det før: 97 prosent av verdens fremste klimaforskere er enige i at menneskene er skyld i klimaendringene. Både tallet og påstanden mener Bergsmark er feil.
Stein Bergsmark er pensjonert seniorforsker og fysiker ved Universitetet i Agder. Nå representerer han Klimarealistene, som er en partipolitisk uavhengig organisasjon som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner.
Bergsmark har blant annet jobbet som leder for studier for fornybar energi ved Universitet i Agder. Det var først i avskjedsforedraget sitt han avslørte sitt egentlig standpunkt i klimaspørsmålet, nemlig at han mener at mange forskere - og andre - undervurderer de naturlige variasjonene i klimaet, og at man legger for mye vekt på CO2 som den store klimadriveren.

Foredraget er en del av en foredragsrekke i Bittelitteraturhuset i Tingvoll om atferd og klima, støttet av Fritt Ord og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Neste foredrag kommer tidlig i 2018.

Stad
Tingvoll bibliotek
Kommune: