Familiedag i Kaffi vika ved Vassetvatnet i Sula - Naturlos 2017

Kaffivika ved Vassetvatnet. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Onsdag, 31 mai, 2017 klokka 17:30

Ein lett småtur for familiar.

Oppmøte: Kaffi vika kl.17.30 Turvertar: Ingeborg Refsnes tlf.951 98 793 og Ingelill Bratt-heim tlf.975 22 079 Arrangør: Sula Turlag.

Stad
Kommune: