Flyene i Norddal - Naturlos 2016

Torsdag, 25 august, 2016 klokka 17:30

Årets siste vekas tur går til Tafjord med vandring frå Kaldhusdalen til Stikk Ut-posten på Flyene.
Turen tek 3-4 timar.

Oppmøte:Ved startpunkt, eit stykkje ovanfor gardane i
Kaldhusdalen kl. 17.30
Arrangør:God Helse Norddal
Turleiar: Mette Marie Døving tlf 91819187

Stad
Kommune: