Foredrag: Kunsten å leve

Tysdag, 26 april, 2016 klokka 19:30

Eit foredrag av og med Christoffer Remøy Endresen

I dag opplever fleire unge, og vaksne, at prestasjonspresset tek overhand og at dei druknar i forventningar som samfunnet har. Det konstante jaget etter «å vere nokon», å «ha nok», å gjere det «bra nok» slit folk ut. Mange undrar over kva som skal til for å prestere, kva skal til for å lykkes og kva skal til for å bli lykkeleg. 

Få er bevisst på det, færre set det ut i praksis. Christoffer Remøy Endresen ønske å gjere noko med situasjonen og har derfor valt å halde eit foredrag på Fosnavåg Konserthus tysdag 26. april der han delar sin kunnskap og eigne erfaringar frå sine sykkelprosjekt, si karriere i Forsvaret og samtalar med  mentale trenarar i verdsklasse.   

 

Under foredraget vil du lære:

-          Korleis ein bygg sjølvtillit og eit positivt sjølvbilete

-          Korleis ein handtera prestasjonspresset

-          Korleis ein handtera kroppspress

-          Kva lykke er og korleis ein oppnår det

-          Korleis prestere betre på skule og jobb

Foredraget passar for ungdommar og vaksne frå 13 år og oppover. 

Gratis for ungdom t.o.m. 17 år 

Overskotet går til innsamling til Barnekreftforeininga 

Sponsa av Olympic Kulturfond 

Stad
Fosnavåg konserthus
Lisjebøvegen 10 A
6091
Fosnavåg
Kommune: