Foredrag om Solnørvassdraget og minimesse med fiskeutstyr

Torsdag, 10 april, 2014 klokka 18:00

Kjærsti Finnholt legg fram rapport om Solnørvassdraget som omhandlar muslingar, laks og vasskvalitet. Film og gode råd og tips om laksefiske ved Spectra Marine som stiller ut og sel fiskeutstyr.

Kjærsti Finnholt legg fram rapport: Muslingar,laks og vasskvalitet i Solnørvassdraget.
Kafesal og utlodning.
Spectra Marine Ålesund AS: Film og foredrag om laksefiske.
Minimesse fiskeutstyr: Nyheiter - Utstilling og sal.

Stad
Gomerhuset
Kommune: