Foredrag på Kråksundet sjøbruksmuseum

Arnstua og Erikstua. Foto: Kråksundet sjøbruksmuseum.
Søndag, 15 juli, 2018 klokka 13:00

Åpen dag og foredrag med Svein Gustav Olsen

Foredraget starter kl. 15. Matsalg, vafler og omvisning hele dagen.

Mer informasjon kommer.

Velkommen!

Stad
Kråksundet sjøbruksmuseum
Kommune: