Fra Arkivet

Helene Sommer: Collage
Fredag, 25 april, 2014 klokka 19:00
Laurdag, 26 april, 2014
Søndag, 27 april, 2014
Måndag, 28 april, 2014
Tysdag, 29 april, 2014
...og vidare enda fleire datoar.
Vis/skjul alle datoar

Vi har invitert kunstnerne Elsebeth Jørgensen (DK) og Helene Sommer (NO) til Ålesund og Jugendstilsenteret for å arbeide frem nye kunstverk med utgangspunkt i Jugendstilsenterets samling og arkivmateriale, samt Ålesunds arkitektur, omgivelser og mange historier. Utstillingen vises i 2.etg på Jugendstilsenteret.

De har blitt oppfordret til å undersøke hvilke fortellinger som ligger i dette visuelle og historiske materialet, og hvilke nye fortellinger og uttrykk som kan skapes med utgangspunkt i dette. I oktober 2013 ble det arrangert en innledende workshop, der kunstnerne fikk bakgrunnsinformasjon om Ålesunds historie og arkitektur, politiske prioriteringer, og gitt tilgang til materialet for å begynne sin kunstneriske prosess.

Begge kunstnerne har arkivmateriale som sitt utgangspunkt i sin kunstneriske produksjon. Ved å la samtidskunsten kommentere materialet fra en historisk epoke og et gitt sted ønsker vi å sette søkelys på problemstillinger rundt kunnskapsproduksjon og historiefortelling, og hvordan og hvorfor vi velger som vi gjør når vi forvalter fortidens minner. Resultatet av denne prosessen avsløres på utstillingsåpningen, og vi håper å kunne få vårt publikum til å se materialet med et nytt blikk.

Se gjerne kunstnernes hjemmesider Helene Sommer og Elsebeth Jørgensen.

Kurator: Benedikte Holen

Utstillingen er støttet av Statens Kunstfond Danmark

Stad
Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE
Kommune: 
Kategori: