Framstegsvennlege og konservative - Nessetbøndene på 1800-tallet

Torsdag, 10 mai, 2012 klokka 19:00:00

Konservator Mads Langnes held landbrukshistorisk foredrag

om det store omskiftet nessetbygdene gjekk gjennom på 1800-talet.

Foredrag og utstilling på Nesset prestegard torsdag 10. mai kl. 19.00.

Konservator Mads Langnes held landbrukshistorisk foredrag

om det store omskiftet nessetbygdene gjekk gjennom på 1800-talet.

Langnes vil fortelje om korleis nessetbøndene stilte seg til det nye

landbruket som voks fram. I samarbeid med Nesset Bonde og Småbrukarlag

og Nesset Bondelag vil det også bli vist fram ein del landbruksreiskap

og utstyr frå denne tida, og mange bilete frå fotosamlinga til museet.

Det vil bli sal av kaffi og kake.

Arr.: Romsdalsmuseet og Nesset prestegard Venner

Hilde Lien
Formidlingsleder Romsdalsmuseet
Per Amdams veg 4, 6413 Molde
Dir.nr. 71 20 24 75 Mobil 480 62918
Sentralbord: 71 20 24 60/ post@romsdalsmuseet.no

Stad
Nesset prestegard
Eidsvåg
6460
EIDSVÅG I ROMSDAL
Kommune: