Fredningsmarkering av Mellemværftet

Torsdag, 6 september, 2018 klokka 13:15

Gratis

Nordmøre museum og Riksantikvaren inviterer alle interesserte til fredningsmarkering av
Mellemværftet i Kristiansund. Dette skjer torsdag 6. september kl. 13:15.

Skipsverftet ble anlagt i 1856 og er i dag et levende skipsverft med tre slipper der vi kan ta
fartøy opp til 90 fot. Verftets viktigste oppgave var vedlikehold av regionens store flåte av
små seilskip. Det er verkstedbygning med maskinverksted og smie, tidligere var det også
støperi. I bolighuset bodde de fire verftseierne og deres familier. Under bolighuset er det
snekkerverksted og tømmermannshuk. Den rødmalte materialboden ligger lengst mot nord.
Nå brukes verftet i fartøyvernsammenheng, og det er landets eneste museumsverft.

Som riksantikvaren skriver:
Mellemværftet er eit godt døme på eit skipsverft frå 1800-talet, og står solid som kjelde til
kunnskap, oppleving og bruk. Anlegget er svært godt bevart. Korkje interiør eller eksteriør er
vesentleg endra, og Mellemværftet viser korleis det har tillpassa sin produksjon til skiftande
utviklingar i marknad og teknologi for å overleve. Mellemværftet har vore i kontinuerleg
drift, og er i dag eit verft i museal drift og del av kulturløypa «Vågen rundt» .
Mellemværftet er eit levande teknisk kulturminne!

Program:
-Kåseri ved Sverre J. Svendsen
-Overrekkelse av fredingsdiplom ved riksantikvar Jørn Holme til Nordmøre museums nye
direktør, Geir Stave
-Innslag ved Operaen i Kristiansund:
Reel med dansere fra Donna Bacalao
Sang og piano ved Operaen i Kristiansund
-Avsluttes med kaffe og kake

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Stad
Mellemværftet
Kommune: