Frivilligheten, næringsliv og ellers interesserte, hvilke kulturtjenester ønsker dere?

Onsdag, 4 juli, 2018 klokka 19:00

Bittelitteraturhuset inviterer frivilligheten, næringsliv og ellers interesserte til idédugnad for å kartlegge hvilke nye muligheter som ligger i samlokalisering av bibliotek og kulturskole med videregående skole.

I den forbindelse ønskes bred deltakelse fra innbyggerne, slik at ulike behov og ønsker i ulike brukergrupper blir synliggjort og tatt med i det videre utviklingsarbeidet. Tjenestene skal utvikles med mål om bedre løsninger for mennesker og miljø, kombinasjonsbibliotek for livslang læring, kultur-og debattarena og sosial møteplass som fremmer inkludering.

Idédugnaden vil starte med generell informasjon om utviklingsprosjektet, deretter gruppearbeid del 1, pause, gruppearbeid del 2, ny pause og til slutt oppsummering der gruppene kan presentere sine tanker. Det vil være en uhøytidelig ramme på arrangementet, og alle som er opptatt av utvikling av lokalsamfunnet vårt på Tingvoll oppfordres til å delta.

Det vil bli enkel servering i pausene.

Utviklingsprosjektet er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Stad
Tingvoll bibliotek
Kommune: