Gausneset i Ørskog kommune

Gausneset i Ørskog. Naturlos 2013.
Torsdag, 5 september, 2013 klokka 16:30

Lett kveldstur langs vegen frå Idrettshallen på Sjøholt og utover mot Gausneset.

Oppmøte: Avreise frå sjøbua på Helland kl.16.30 eller ved idrettshallen på Sjøholt ca. 17.00

Arrangør: Vestnes Frivilligsentral tlf: 71 18 02 18

Stad
Kommune: