Gausneset i Ørskog - Naturlos 2016

Gausneset. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Onsdag, 31 august, 2016 klokka 18:00

Rundtur på Gausneset ved Sjøholt.

Oppmøte: Stordal skule kl. 18.00 eller etter avtale med turleiar
Arrangør: Stordal Turlag
Turleiar: Ruth Janne Vinje tlf 91197921

Stad
Kommune: