Godøya i Giske - Naturlos 2016

Godøya. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Måndag, 26 september, 2016 klokka 11:00

Turen går frå skulen og opp turvegen som går langs med fjellet. Moglegheit for dei spreke å ta turen opp på fjellet. Turen vert avslutta med sosialt samver med kaffi, frukt og song.

Oppmøte: Godøy skule kl. 11.00
Arrangør: Landsforeningen for Hjerte og Lungesjuke Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: