Gomsdal og Oaldsbygda i Norddal - Naturlos 2016

Laurdag, 3 september, 2016 klokka 00:10

Lang og tung tur på 7-8 timar som går gjennom fl ott natur
og eit kulturhistorisk landskap. Start frå Korsemyra mellom Eidsdal og Geiranger. NB! Påmelding pga båttransport. Dette gjer ein til turleiarane. Turavgift til dekking av kostnadane med båttransporten. Meir informasjon på www.aast.no

Oppmøte: Etter avtale med turleiarane
Arrangør: Sula Turlag
Turleiarar: Nils Roger Matvik tlf 93292531 og Ingrid Amalie Hagen tlf 91625119

Stad
Kommune: