Høstscena 2014

Bilde fra Byspillet. Fotokjelde: Høstscena
Onsdag, 24 september, 2014 klokka 00:00
Torsdag, 25 september, 2014
Fredag, 26 september, 2014
Laurdag, 27 september, 2014
Søndag, 28 september, 2014
...og vidare enda fleire datoar.
Vis/skjul alle datoar

Høstscena drives av Ålesund Teaterfestival og er organisert som en stiftelse med et styre og en festivalledelse. For Høstscena 2014 består festivalledelsen av 3 personer som tilsammen fyller ett årsverk.
Høstscena representer fylkets eneste teaterfestival. Festivalens målsetning er å presentere kunst - og kulturopplevelser av høy kvalitet med hovedvekt på scenekunst med stor bredde og noe for en hver smak. Festivalen ønsker også å være en viktig aktør for å styrke scenekunstens aktualitet og gjenspeile utviklingen som skjer på dette kunstfeltet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
Festivalen for 2014 arrangeres i uke 39. I underkant av 100 skuespillere, poeter og andre gjester bidrar til programmet. Den store innsatsen til alle de frivillige er avgjørende for å skape en vellykket festival.

Poesientusiastane
Ålesund Teaterfestival samarbeider med Poesientusiastane om poesiprogrammet. De har utarbeidet poesiprogrammet i festivalen siden 2005. Poesientusiastane er en forening som arbeider for å fremme poesi i ulike sammenhenger, i begge målformer.  De har en målsetning om å gjøre poesi mest mulig tilgjengelig for publikum. De tilrettelegger også for skrivekurs for barn og ungdom. 

Ålesund Byspill 
Ålesund Teaterfestival samarbeider med Ålesund byspill om Byspillet. Det ble første gang vist i 2011, vist i utdrag i 2012 og forestillingen var ny i 2013 og er planlagt hvert 2. år.

Stad
Ålesund sentrum
Kommune: 
Tema: